மின்கிறுக்கல் மின்னிதழ்

உன்னை நான் சந்தித்தேன் – குறும்படம்

அனைத்திற்கும் "ஆன்லைன்" என்று மாறிவிட்ட இந்த காலத்தில் உறவுகளுக்கு கூட இணையத்தை நம்பி இருக்க வேண்டுமா என்ற கேள்வி நம் அனைவர் மனதிலும் வந்திருக்கக்கூடும். அதற்கு "உன்னை நான் சந்தித்தேன்" எனும் 6...

படைப்புகள்